Raport zawartości

Z przeprowadzonych wyników analiz powierzonego materiału dowodowego tworzy przejrzysty raport. Zawiera on odpowiedzi na poszukiwane pytanie "kto", "co", "kiedy", "gdzie" i "dlaczego".

 Możemy podać szczegóły dotyczące:

Jakie działania miały miejsce.

Jakie dane są zapisane, zostały skopiowane lub usunięte.

Historię pracy uzytkownika na urzadzeniu.

Gdzie pliki są przechowywane lub gdzie zostały przeniesione?

Potwierdzić, lub wykluczyć czy dane urzadzenie zawierało informacje związane ze sprawą.

Raport zawartości

Dane teleadresowe

Cyber Crime - Laboratorium Informatyki Śledczej
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 733 51 51 51
tel.: +48 33 30 70 997
tel.: +48 33 44 54 134 ›››